ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

    Мета діяльності - забезпечення підвищення якості освіти, шляхом координації дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм і спеціальностей, згідно яких здійснюється підготовка фахівців в Одеській національній академії харчових технологій та її коледжах.

Основні напрями діяльності:

 • планування та організація роботи з проведення ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм та спеціальностей Академії та її коледжей;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Академії у підготовці документів щодо ліцензування нових освітньо-професійних програм і спеціальностей та акредитації (первинної, чергової) існуючих;
 • проведення перевірки та аналізу пакетів документів з ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей, відповідно до Ліцензійних умов з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державних вимог до ліцензування та акредитації;
 • здійснення контролю за відповідністю кадрового забезпечення Ліцензійним умовам з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
 • здійснення контролю за відповідністю навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Державним вимогам до акредитації освітніх програм спеціальностей;
 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ освітньо-професійних програм та спеціальностей Академії у Міністерстві освіти і науки України, Акредитаційній комісії МОН України;
 • забезпечення обліку (реєстру) та зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Академії та її коледжів;
 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії.

Основні завдання діяльності:

 • моніторинг якості освітнього процесу в академії;
 • поповнення та використання нормативної бази з питань ліцензування та акредитації;
 • аналіз впливу акредитаційних вимог на процеси ліцензування та акредитації;
 • надання консультацій педагогічним та науково-педагогічним працівникам з питань ліцензування та акредитації;
 • організаційно-методичний супровід процедур ліцензування та акредитації;
 • формування інформаційних пакетів спеціальностей.